Homepage

Aanmoedigen Waarderen Ondersteunen

De opdracht van het Fonds Baillet Latour is het aanmoedigen, waarderen en ondersteunen van diensten van grote menselijke waarde in België, in een rigoureuze maar open benadering van de evolutie van de maatschappij.


Al meer dan 40 jaar steunt het Fonds Baillet Latour initiatieven die opvallen door hun uitstraling, hun aanmoediging tot menselijke uitmuntendheid of hun vernieuwende aanpak om de uitdagingen van de maatschappij van morgen aan te gaan.


Momenteel streeft het Fonds zijn doelstellingen na op vijf actieterreinen: gezondheid, opvoeding, cultuur, milieu en Olympische sport.  De gesteunde projecten en initiatieven hebben alle een Belgische dimensie in hun respectievelijke gebieden.

 

Ontdek het Fonds

 

Handschriften

Restauratie van de handschriften van de abdij van Ten Duinen

De restauratie en valorisatie van kostbare middeleeuwse verluchte handschriften van de voormalige cisterciënzerabdij Ten Duinen voltooid.

Kriekpeer

Een bruine kriekpeer in Klerken verkozen tot "Boom van het jaar"

Een bruine kriekpeer in Klerken, een dorp bij Houthulst, is verkozen tot "Boom van het jaar". Bij die verkiezing gaat het niet om de oudste of grootste boom, maar om de boom met het meest opvallende verhaal. Belangrijk is ook dat hij een belangrijke rol speelt voor de lokale bevolking. En dat is in Klerken zeker het geval. 

Woordenboek

Een tweetalig woordenboek gebarentaal-Frans: een wereldprimeur van UNamur

Op woensdag 12 oktober heeft UNamur een tweetalig woordenboek gebarentaal-Frans gepresenteerd.

Zavel

Terugkeer van de triptiek van Michel Coxcie in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel.

Op dinsdag 27 september 2022 om 19 uur vond een conferentie met projectie plaats ter gelegenheid van de terugkeer in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van de Zavel van de opmerkelijk gerestaureerde triptiek van Michel Coxcie (1499-1592) met een centraal paneel dat de verrijzenis van Christus voorstelt en de twee zijpanelen de schenkers.

Landbouw

Dit jaar is het project van de Ferme de la Sarte in Grez-Doiceau geselecteerd naar aanleiding van de projectoproep "CERES - Landbouw in transitie " die elk jaar door het Fonds Baillet Latour wordt georganiseerd.

Infectiologie

Professor Thomas Marichal van de Universiteit van Luik heeft op 21 april de Baillet Latour Biomedical Award 2022 ter waarde van 1.000.000 euro ontvangen. Minister Valérie Glatigny heeft hem de prijs overhandigd.

Slaatjes

De derde editie van de Baillet Latour Prijs voor Innovatie in de Tuinbouw 2022, heeft het project van "La Tête dans les Salades" beloond voor de oprichting van een kwekerij om een 100% biologische en lokale productie van fruit en groenten te bekomen.

Landbouw

De oproep van Baillet Latour tot het indienen van projecten voor landbouw in transitie wordt gelanceerd. Deze oproep tot het indienen van projecten wordt georganiseerd in samenwerking met de UCLouvain in het kader van de leerstoel " Agricultures nouvelles ".

Met zijn oproep wil het Fonds landbouwers in Wallonië ondersteunen bij hun innovatieve overgangsprojecten naar duurzame landbouw- en voedselsystemen.

Charters

De collectie van de oude oorkonden van de universiteit van Leuven (1425-1797) is onlangs gerestaureerd, gedigitaliseerd en voor het publiek opengesteld.

De collectie van de charters van het Archief van de Oude Universiteit van Leuven bevat honderden historische documenten die het juridische kader bepaalden waarin de universiteit functioneerde tijdens het oude regime, vanaf haar stichting in 1425 tot haar ontbinding in 1797. De collectie omvat pauselijke privileges en andere oorkonden, vaak op perkament, met waszegels en zijden zegelstaarten.

Duurzaamheid

Het landgoed van de Kasteelhoeve te Wange is bekroond met de “Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2021”. Klara Peeters (arts - osteopaat) en Philip Van Kelst (psycholoog – coach) startten rond hun vijftigste in 2010 een groot nieuw avontuur met de aankoop van een vervallen vierkantshoeve op 14 ha landbouwgrond die intensief bewerkt werd. Stap voor stap werd dit alles duurzaam omgebouwd tot een prachtig gerenoveerde Kasteelhoeve te midden van een natuurdomein.