Sport

Olympsiche sport

BOIC teams to Tokyo

In de aanloop naar de Olympische Zomerspelen in Tokio hebben bedrijven en organisaties de gelegenheid zich met de Olympische thema's te associëren. "Road to Tokyo" bestaat uit vier evenementen: Golf to Tokyo, Run to Tokyo, Catwalk to Tokyo en tijdens de Olympische Spelen, Tokyo House. Het "Road to Tokyo"-programma is een nieuw fondsenwervingsinitiatief om atleten te steunen op hun weg naar de Olympische Spelen.

Para & Special Olympics

Belgian Paralympic committee

Het Fonds Baillet Latour steunt sinds 2008 het Belgisch Paralympisch Comité bij de ontwikkeling van de waarden die aan de basis liggen van de Paralympische Beweging (integratie, persoonlijke ontwikkeling, verdraagzaamheid, ...) via verschillende activiteiten die op nationaal en internationaal niveau worden georganiseerd. Het Fonds Baillet Latour gelooft in het vermogen van de Paralympische Beweging om bij te dragen tot een grotere sociale inclusie van gehandicapten door sport bij deze mensen te bevorderen en door het publiek bewust te maken van het belang van sport voor mindervaliden.

Special Olympics Belgium

De missie van Special Olympics (actief in 180 landen) is om mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden om op te bloeien door middel van aangepaste sportprogramma’s. De dimensie ‘sport voor iedereen’ is primordiaal en vormt de basis om de integratie en ontwikkeling van mensen met een handicap te stimuleren.

Para-sportief

Sportimonium

Dankzij de steun van het Fonds Baillet Latour heeft het Sportimonium – museum van sportieve tradities en sport, maar ook het centrum van expertise en van internationaal erkende bijeenkomsten – in Hofstade zijn nieuwe museumdepot ingehuldigd: de Preservation Hall Victor Boin, die ruimschoots voldoet aan de geldende normen voor het behoud van collectiestukken.

Alle fotos

Olympische leerstoelen

De Olympische Leerstoelen Henri de Baillet Latour en Jacques Rogge in Management van Sportorganisaties, die in 2008 werden opgestart in twee Belgische universiteiten, hebben nieuwe perspectieven geopend wat betreft de aanpak van de waarden en het management van sport. Aan de UCLouvain heeft de Leerstoel zich in het bijzonder toegelegd op de problematiek van sportbestuur en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van sportorganisaties. Hij draagt bij aan de opleiding van toekomstige sportmanagers in België en in het buitenland. Voor de Gentse Leerstoel lag de nadruk op de ethiek en de waarden die door de sport worden uitgedragen.

Embedding Olympism in society - the inspirational value of elite sport

Het onderzoek gaat na of, hoe, wanneer en in welke mate topsport de samenleving beïnvloedt en of de invloed van sport kan worden vergroot door gerichte beleidsmaatregelen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de maatschappelijke gevolgen van de Olympische Spelen van Tokyo, en met name aan de vraag of de succesvolle Olympische disciplines en de voorbeeldfunctie van de Olympische atleten jongeren kunnen motiveren om meer aan sport te gaan doen of kunnen worden gebruikt als instrument voor persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie van sociaal kwetsbare groepen.