Sport

Olympsiche sport

BOIC teams to Tokyo

In 2020 krijgen bedrijven en organisaties opnieuw de kans hun naam te verbinden aan de olympische thematiek. ‘Road to Tokyo’ bestaat uit vier evenementen: ‘Golf to Tokyo’, ‘Run to Tokyo’, ‘Catwalk to Tokyo’ en, tijdens de Olympische Spelen zelf, het ‘Tokyo House’. Het programma ‘Road to Tokyo’ stelt een nieuwe fondsenwerving voor om de atleten te ondersteunen op hun weg naar de Olympische Spelen.

BOIC-premies voor atleten

De uitstekende prestaties van onze atleten in Rio hebben gezorgd voor record brekende premies voor een totaalbedrag van € 475.205, volledig ondersteund door het Fonds. De medaillewinnaars zijn uiteraard beloond, alsook degenen die in de top 8 zijn geëindigd. Wat dus neerkomt op in totaal 19 sporters of teams.

 

Alle foto's

Para & Special Olympics

Belgian Paralympic committee

Het Fonds levert sinds 2008 een financiële bijdrage om de ontwikkeling van de Paralympische sport als een high-level-sportvereniging te ondersteunen. Dit maakt het mogelijk om de inclusie van mensen met een handicap te verbeteren, maar ook om hun sport te promoten bij een zeer breed publiek.

Special Olympics Belgium

De missie van Special Olympics (actief in 180 landen) is om mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden om op te bloeien door middel van aangepaste sportprogramma’s. De dimensie ‘sport voor iedereen’ is primordiaal en vormt de basis om de integratie en ontwikkeling van mensen met een handicap te stimuleren.

Handigolf

De ‘Association Francophone Belge de Golf’ heeft een wereldwijd project ontwikkeld om golf te promoten: «Een sport voor het leven», gebaseerd op humanistische waarden en het zoeken naar persoonlijke uitmuntendheid. De vereniging wil structuren opzetten die iedereen in staat stellen het golfspel te beoefenen, inclusief mindervalide mensen.

Para-sportief

Sportimonium

Dankzij de steun van het Fonds Baillet Latour heeft het Sportimonium – museum van sportieve tradities en sport, maar ook het centrum van expertise en van internationaal erkende bijeenkomsten – in Hofstade zijn nieuwe museumdepot ingehuldigd: de Preservation Hall Victor Boin, die ruimschoots voldoet aan de geldende normen voor het behoud van collectiestukken.

Olympische leerstoelen

De Olympische Leerstoelen Henri de Baillet Latour- Jacques Rogge in Management van sportorganisaties, die in 2008 werden opgestart in twee Belgische universiteiten, hebben nieuwe perspectieven geopend wat betreft de aanpak van de waarden en het management van sport. Aan de UCL richt de Leerstoel zich vooral op vragen rond sportmanagement en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van sportorganisaties. Hij draagt bij tot de opleiding van toekomstige sportmanagers in België en in het buitenland. In Gent ligt de nadruk op het ethische aspect van de sport.

Programma Belgian athlete career

Sinds 2014 steunt het Fonds het Belgian ACp Fund, een ‘omschakelingsprogramma’ voor Olympische en paralympische atleten, door het toekennen van studiebeurzen en door middel van trainingen, bijvoorbeeld het ontwikkelen van complementaire vaardigheden. het Fonds wil de atleten op die manier helpen zich voor te bereiden op hun professionele toekomst na hun sportcarrière.

Good Governance in Sport

Het Fonds Baillet Latour ondersteunt de realisatie van een strategisch plan voor ‘good governance’ in de Belgische sportwereld. Sportorganisaties, die voornamelijk zijn samengesteld uit vrijwilligers, zijn vragende partij voor hulp bij de implementatie van principes van ‘good governance’ in sportverenigingen, competities en clubs. Een werkgroep (de Delta-groep) werd opgericht in samenwerking met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Het strategische plan omvat: 1. productie van een witboek over ‘good governance’ en organisatie van een workshop (2018); 2. Oprichting van een ‘2018 barometer’ door monitoring van nationale Olympische sportbonden (2018); 3. Organisatie van een symposium over de resultaten van de barometer 2018 en workshops voor sportfederaties (2019); 4. Oprichting van een ‘2020 barometer’ en organisatie van workshops en een symposium over de resultaten van de nieuwe barometer (2020).