Gezondheid

Baillet Latour Prijzen

Biomedical Award

Vanaf 2022 zal de Baillet Latour Biomedical Award jaarlijks 1 miljoen euro besteden aan biomedisch onderzoek in België, met het oog op de ondersteuning van de carrières van veelbelovende jonge onderzoekers op het gebied van biomedische wetenschappen gedurende een periode van 5 jaar. Deze prijs ondersteunt, stimuleert en begeleidt de loopbaanontwikkeling van getalenteerde onderzoekers in België en biedt hen aldus de kans hun loopbaan te ontwikkelen en hun horizon te verruimen.

Call for Application BLBA 2024

Application on https://www.blba.be/ 

 

 

Alle fotos

 

Alle laureaten

Prijs voor de gezondheid

Het Fonds Baillet Latour is zijn ondersteuningsactiviteiten in 1979 begonnen met de Gezondheidsprijs. Deze internationale prijs, die aanvankelijk tweejaarlijks werd uitgereikt en sinds 2000 elk jaar, was de belangrijkste internationale wetenschappelijke onderscheiding die in België werd toegekend. In 2006 werd de prijs thematisch, waarbij elk thema om de vijf jaar terugkeerde: stofwisselingsziekten, infectieziekten, neurologische ziekten, kanker en hart- en vaatziekten.

Net als de Grant for Medical Research Beurs werd de Gezondheidsprijs voor het laatst uitgereikt in 2020, om vanaf 2022 te worden vervangen door de Baillet Latour Biomedical Award.

Prijs voor klinisch onderzoek

Het Fonds Baillet Latour heeft gedurende acht jaar twee prijzen per jaar uitgereikt aan klinisch onderzoekers verbonden aan een Franstalige en een Nederlandstalige academische instelling, in het kader van belangrijke persoonlijke vooruitgang.

 

Alle laureaten

Alle foto's

Grant for medical research

Vanaf 2015 werd elk jaar een nieuw krediet toegekend aan een jonge groepsleider voor de financiering van een onderzoeksproject in een Belgische universiteit of academisch ziekenhuis over het thema van de in datzelfde jaar toegekende Gezondheidsprijs.

Een jaarlijks bedrag van 150.000 euro werd gedurende 3 jaar aan zijn laboratorium toegekend met een mogelijke verlenging van 2 jaar. Net als de Gezondheidsprijs werd de Grant for Medical Research voor het laatst uitgereikt in 2020, om vanaf 2022 te worden vervangen door de Baillet Latour Biomedical Award.

Medisch onderzoek

EORTC SPECTArare

Het SPECTArare-project van de EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) bestaat uit een platform voor screening van zeldzame tumoren. Die tumoren – ze vertegenwoordigen 4,3 miljoen gevallen in Europa – vereisen vanwege hun zeldzaamheid een speciale aanpak.

Het is een pan-Europees initiatief waarvan de resultaten uiteindelijk van groot nut zullen zijn bij de behandeling van deze pathologieën. Het Fonds Baillet Latour heeft dit project gesteund van 2016 tot en met 2018.

Stamcelonderzoek

Het stamcel-onderzoeksproject van professor Cédric Blanpain (ULB), dat sinds 2014 door het Fonds wordt gesteund, moet een beter inzicht bieden in de mechanismen die het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren regelen, alsook in nieuwe kankerbehandelingen en in een meer gepersonaliseerde geneeskunde.

Immunotherapie bij kanker

Het Fonds Baillet Latour biedt financiële steun voor de ontwikkeling van een bepaald type immunotherapie geïnitieerd door de VUB. Een soort gepersonaliseerde ‘vaccinatie’ van de patiënt tegen overblijvende cellen na de ‘traditionele’ behandelingen om het risico op hervallen (metastase) te beperken.

Big against breast cancer

Een unieke studie in haar soort, uitgevoerd door BIG (Breast International Group). De studie moet bepalen in welke mate hormoontherapie kan worden opgeschort gedurende een periode van maximaal twee jaar, de tijd om een kind te verwekken, zonder verhoogd risico op een terugkeer van borstkanker.

Cellular immunotherapie - T-Cell Redirection

Het Centrum voor celtherapie en regeneratieve geneeskunde aan het UZ Antwerpen (CCRG), geleid door professor Zwi Berneman, verricht baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar cellulaire immunotherapie. In 2015 ontving het als eerste universiteits- en medisch centrum in België een productie-licentie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor de productie van dendritische cellen. Het principe is dat van een gepersonaliseerd kankervaccin: eenmaal behandeld stimuleren de cellen van een patiënt zijn immuunsysteem om de tumorcellen te herkennen en aan te vallen. Het door het Fonds gefinancierde onderzoek was gericht op de ontwikkeling van een nieuwe cellulaire immunotherapie-methodologie door T-lymphocyten te heroriënteren (‘T-cell redirection’) tegen het universele ‘Wilms’-eiwit dat met de tumor wordt geassocieerd. Deze omleiding zou gebeuren met behulp van een niet-virale en klinisch veilige technologie.

Innovatie

EUFOREA

De financiële steun van het Fonds aan het Europese forum Euforea is bestemd voor het bevorderen van onderwijs, onderzoek en samenwerking tussen experts in de strijd tegen chronische luchtwegaandoeningen.

Translational medicine

Ondersteuning van een innovatief trainingsproject aan de ULB dat bestaat uit een interdisciplinair programma (geneeskunde, farmacie, economie, management, toegepaste wetenschappen ...) om een geavanceerde medische opleiding te creëren. Het programma zal minstens één leerstoel omvatten en streeft op termijn naar een Belgische zowel als een internationale interuniversitaire dimensie.

Metabolite repair diseases

Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCL (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, huisvest.

Het door het Fonds Baillet Latour gesteunde onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in een nieuwe groep neurometabole ziekten waarbij het genetische defect leidt tot een tekort aan metabool herstel (‘aangeboren stofwisselingsfouten’). Dit project moet leiden tot een beter begrip van de pathofysiologische mechanismen van ziekten die nog niet begrepen zijn en aldus nieuwe therapeutische perspectieven openen. Dankzij de financiële steun kon onder meer een hoge-resolutie massaspectrometer worden aangeschaft om de voor het onderzoekproject vereiste analyses uit te voeren.