Gezondheid

Baillet Latour Prijzen

Prijs voor de gezondheid

Het Fonds Baillet Latour startte zijn ondersteunende activiteiten in 1979 met de Gezondheids- prijs. Deze internationale prijs, die jaarlijks wordt toegekend – in het begin tweejaarlijks en sinds 2000 jaarlijks – blijft de belangrijkste internationale wetenschappelijke onderscheiding in België. Sinds 2006 is aan deze prijs een thema verbonden; elk thema komt om de vijf jaar terug. Zo staat de Gezondheidsprijs 2020 in het teken van metabole aandoeningen; daarna zijn de volgende onderzoeksdomeinen aan de beurt: infectieziekten, neurologische ziekten, kanker en tot slot cardiovasculaire ziekten.

 

Prijs voor klinisch onderzoek

Het Fonds Baillet Latour heeft gedurende acht jaar twee prijzen per jaar uitgereikt aan klinisch onderzoekers verbonden aan een Franstalige en een Nederlandstalige academische instelling, in het kader van belangrijke persoonlijke vooruitgang.

 

Alle laureaten

 

Alle foto's

Grant for medical research

Sinds 2015 wordt er jaarlijks een beurs toegekend aan een jonge groepsleider om een onderzoeksproject in een universiteit of een Belgisch universitair ziekenhuis te financieren in het kader van het thema van de Gezondheidsprijs van datzelfde jaar. Gedurende drie jaar wordt een jaarlijks bedrag van € 150.000 toegewezen aan het laboratorium, met een mogelijke verlenging van twee jaar.

Medisch onderzoek

EORTC SPECTArare

Het Fonds steunt het project SPECTArare van EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer), een platform voor screening van zeldzame tumoren. Die tumoren – ze vertegenwoordigen 4,3 miljoen gevallen in Europa – vereisen vanwege hun zeldzaamheid een speciale aanpak. SPECTArare is een pan-Europees initiatief waarvan de resultaten op termijn een grote hulp zullen zijn bij het behandelen van deze tumoren.

Stamcelonderzoek

Het stamcel-onderzoeksproject van professor Cédric Blanpain (ULB), dat sinds 2014 door het Fonds wordt gesteund, moet een beter inzicht bieden in de mechanismen die het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren regelen, alsook in nieuwe kankerbehandelingen en in een meer gepersonaliseerde geneeskunde.

Instituut voor tropische geneeskunde

Sinds 2008 steunt het Fonds Baillet-Latour het postdoctoraal onderzoek naar infectieziekten aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen. Momenteel zorgt de financiering van dit onderzoek ervoor dat een pluridisciplinair team van drie onderzoekers tot 2020 kan werken rond het grote probleem van bacteriën die resistent zijn geworden tegen antibiotica.

Immunotherapie bij kanker

Het Fonds Baillet Latour biedt financiële steun voor de ontwikkeling van een bepaald type immunotherapie geïnitieerd door de VUB. Een soort gepersonaliseerde ‘vaccinatie’ van de patiënt tegen overblijvende cellen na de ‘traditionele’ behandelingen om het risico op hervallen (metastase) te beperken.

Proton therapie

Cofinanciering van een gezamenlijk onderzoeksproject van KU Leuven, UCL en IBA dat tot doel heeft de onzekerheidsmarges van protontherapie te verkleinen om de volledige capaciteit ervan te kunnen benutten en geleidelijk bestraling en de schadelijke effecten ervan achterwege te kunnen laten.

Big against breast cancer

Een unieke studie in haar soort, uitgevoerd door BIG (Breast International Group). De studie moet bepalen in welke mate hormoontherapie kan worden opgeschort gedurende een periode van maximaal twee jaar, de tijd om een kind te verwekken, zonder verhoogd risico op een terugkeer van borstkanker.

Cellular immunotherapie - T-Cell Redirection

Het Centrum voor celtherapie en regeneratieve geneeskunde aan het UZ Antwerpen (CCRG), geleid door professor Zwi Berneman, verricht baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar cellulaire immunotherapie. In 2015 ontving het als eerste universiteits- en medisch centrum in België een productie-licentie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor de productie van dendritische cellen. Het principe is dat van een gepersonaliseerd kankervaccin: eenmaal behandeld stimuleren de cellen van een patiënt zijn immuunsysteem om de tumorcellen te herkennen en aan te vallen. Het door het Fonds gefinancierde onderzoek heeft tot doel een nieuwe cellulaire immunotherapie-methodologie te ontwikkelen door T-cellen (‘T-cell redirection’) te heroriënteren op het universele ‘Wilms’tumor-eiwit. Deze heroriëntatie zou gebeuren met behulp van een niet-virale en klinisch veilige technologie.

Begeleiding

Baluchon Alzheimer

Met de hulp van het Fonds Baillet Latour kan een klinische studie worden gefinancierd van de UGent over de informele hulp van de mantelzorgers van personen met dementie. Daarnaast steunt het Fonds de begeleidingsstructuur voor de families, waardoor die even op adem kunnen komen en gebruik kunnen maken van waardevolle tips voor het begeleiden van hun geliefde met de ziekte van Alzheimer of gerelateerde dementie.

Centre comprendre et parler

Dit centrum, dat actief is op het gebied van functionele gehoor- en spraakrevalidatie, ontvangt financiële steun voor het aanschaffen van audiometrische apparatuur.

Innovatie

EUFOREA

De financiële steun van het Fonds aan het Europese forum Euforea is bestemd voor het bevorderen van onderwijs, onderzoek en samenwerking tussen experts in de strijd tegen chronische luchtwegaandoeningen.

Biopontis

De hulp van het Fonds Baillet Latour moet de Stichting Biopontis Alliance for Rare Diseases in staat stellen om haar ontwikkelingsprogramma’s voor nieuwe behandelingen van zeldzame neurologische ziekten, met name die van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth, uit te breiden.

Translational medicine

Ondersteuning van een innovatief trainingsproject aan de ULB dat bestaat uit een interdisciplinair programma (geneeskunde, farmacie, economie, management, toegepaste wetenschappen ...) om een geavanceerde medische opleiding te creëren. Het programma zal minstens één leerstoel omvatten en streeft op termijn naar een Belgische zowel als een internationale interuniversitaire dimensie.

Metabolite repair diseases

Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut dat verschillende laboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de Université catholique de Louvain (UCL), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig instituut voor Kankeronderzoek huisvest. Het onderzoek dat wordt gesteund door het Fonds Baillet Latour heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in een nieuwe groep neurometabole ziekten waarbij het genetische defect leidt tot een tekort aan metabool herstel (‘aangeboren stofwisselingsfouten’). Dit project moet het mogelijk maken om inzicht te krijgen in de fysio-pathologische mechanismen van deze ziekten en aldus therapeutische perspectieven te openen. Met de financiële steun kan onder andere een hoge-resolutie massaspectrometer worden aangeschaft om de analyses uit te voeren die vereist zijn voor het onderzoeksproject

Woordenboek Frans/gebarentaal

Een multidisciplinair team van de Universiteit van Namen is bezig met de ontwikkeling van een nieuw tweetalig contextueel woordenboek Frans/gebarentaal. Het is het resultaat van recent onderzoek naar gebarentaal en informatica en is bedoeld voor een breed publiek (dove kinderen, gezinnen, leraren, vertalers, tolken ...). Dit contextuele woordenboek zal gebruik maken van videoproducties in gebarentaal en de Franse vertalingen hiervan om een repertorium van tweetalige teksten aan te maken die dan uiteindelijk gratis in de beide talen kunnen worden geraadpleegd. De opzet er van maakt het toepasbaar op andere combinaties van vocale en gebarentaal zoals Engels of Nederlands. Veel tolken in gebarentaal in Europa zouden van deze innovatie kunnen profiteren.