Wetenschappelijk onderzoek FNRS en FWO

Het FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) heeft het Fonds Baillet Latour sinds zijn oprichting waardevolle steun verleend door zijn deskundigheid en knowhow op het gebied van wetenschappelijke logistiek, met name wat betreft het administratief beheer van de wetenschappelijke prijzen die het Fonds in het verleden heeft toegekend (Gezondheidsprijs, Prijs voor Klinisch Onderzoek, Grant for Medical Research).

Vandaag blijft het FNRS, in coördinatie met het Scientific Committee, het Fonds bijstaan in de administratieve organisatie en het beheer van de selectieprocedure voor de Baillet Latour Biomedical Award, alsook in de verspreiding van de oproepen tot het indienen van kandidaturen.

Het FNRS en het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen) zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie en promotie van de Baillet Latour Biomedical Award binnen de Belgische wetenschappelijke gemeenschap.