Ferme de Lauzelle - UC Louvain

De ‘Ferme de Lauzelle’ is een ruimte voor reflectie en wetenschappelijke experimenten gewijd aan biologische tuinbouw op kleine en middelgrote oppervlakten, open voor onderzoekers uit alle disciplines. Op drie hectare worden groenten, fruit en kleinfruit geteeld volgens de voorschriften van de biologische landbouw en volgens het referentiekader van de agro-ecologie. ‘La Ferme de Lauzelle’ wordt gesteund door het Fonds Baillet Latour in het kader van de Leerstoel Nieuwe Landbouw. Elk jaar kiezen verschillende studenten de boerderij als locatie voor hun eindwerk.

De ‘Ferme de Lauzelle’ is een ideale verbinding tussen de samenleving en de tuinders, voor wie zij zowel een ontmoetingsplaats als een referentiecentrum voor tuinbouw is. Om de vier maanden wordt er een "Ontmoeting van onderzoeksplatformen voor kleinschalige tuinbouw" georganiseerd om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en gemeenschappelijke werkterreinen vast te stellen. Meer dan 90 actoren die betrokken zijn bij experimentele tuinbouwprojecten in Wallonië en Brussel zijn lid van het netwerk dat via deze ontmoetingen onder leiding van de UCLouvain tot stand is gekomen.

Het Fonds en de boerderij steunen ook de wetenschappelijke en technische begeleiding van landbouwbedrijven in het kader van het traject naar een nieuw, duurzamer landbouw- en voedselsysteem.

Dankzij al haar verwezenlijkingen heeft de boerderij nu de status verworven van een onafhankelijk technologisch platform binnen de UCLouvain.

Alle Fotos