Nieuws 2022

Landbouw

Dit jaar is het project van de Ferme de la Sarte in Grez-Doiceau geselecteerd naar aanleiding van de projectoproep "CERES - Landbouw in transitie " die elk jaar door het Fonds Baillet Latour wordt georganiseerd.

In het kader van zijn jaarlijkse projectoproep kent het Fonds Baillet Latour een bedrag van 100.000 euro toe, gespreid over 4 jaar. Dit bedrag is bestemd voor het opzetten van de wetenschappelijke en technische ondersteuning door het team van de universitaire boerderijen van de UC Louvain teneinde nieuwe reproduceerbare praktijken voor een duurzamere landbouw te experimenteren en te valideren. Het uiteindelijke doel bestaat erin ervoor te zorgen dat de technieken die ontwikkeld worden, kunnen worden verspreid en ten bate van de sector kunnen worden gereproduceerd.

Het project van de Ferme de la Sarte, onder leiding van Géraud Dumont de Chassart, werd geselecteerd uit 35 voorstellen. Het bestaat uit een analyse van de effecten van bio-inputs en spoorelementen op de ecosysteemdiensten van de bodem, de voedingskwaliteit van levensmiddelen en de productiviteit van de landbouw. Met de hulp van het team van de universitaire boerderijen van de UC Louvain wil de Ferme de la Sarte verschillende multifactoriële proefvelden aanleggen die tot doel hebben nieuwe landbouwpraktijken wetenschappelijk te valideren om het gebruik van fungiciden en synthetische stikstofmeststoffen zoveel mogelijk te beperken, in het specifieke geval van een landbouwbedrijf zonder veeteelt.

De voor 2022 geplande proeven zijn gericht op twee gewassen. Enerzijds de effecten van zaadcoating met compost en bespuiting met plantenextracten of compostthee op een brouwgerstgewas, en anderzijds een vergelijkende proef tussen compostthee, plantenextracten en volledige en halve doses fungiciden op wintertarwe. Aan het einde van de 4 jaar zullen de resultaten in de landbouwnetwerken worden verspreid.

Video

Infectiologie

Professor Thomas Marichal van de Universiteit van Luik heeft op 21 april de Baillet Latour Biomedical Award 2022 ter waarde van 1.000.000 euro ontvangen. Minister Valérie Glatigny heeft hem de prijs overhandigd.

De eerste Baillet Latour Biomedical Award, die op donderdag 21 april in het Paleis der Academiën in Brussel werd uitgereikt door Valérie Glatigny, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek van de Federatie Wallonië-Brussel, werd toegekend aan professor Thomas Marichal van de Universiteit van Luik voor zijn onderzoek naar het pulmonale immuunsysteem.

Thomas Marichal is Doctor in de Diergeneeskunde. Hij promoveerde in 2011 tot Doctor in de Immunologie aan de Universiteit van Luik. Hij is thans docent-onderzoeker aan het Instituut voor Interdisciplinair Onderzoek in de Biomedische Wetenschappen (GIGA) van de Universiteit van Luik, waar hij aan het hoofd staat van het laboratorium voor immunofysiologie. Het project dat met deze prijs zal worden gefinancierd is gericht op atypische myeloïde cellen (een immuuncellijn) die verschijnen tijdens de herstelfase van virale infecties van de luchtwegen.

Met zijn nieuwe prijs besteedt het Fonds Baillet Latour voortaan elk jaar een miljoen euro aan de ondersteuning van de loopbaan van veelbelovende jonge onderzoekers in de biomedische wetenschappen gedurende vijf jaar. Het hoopt hiermee hun zichtbaarheid te vergroten, aanvullende Europese financiering te bevorderen en bij te dragen tot het behoud van wetenschappelijk talent in ons land.

Alle laureaten

Alle fotos

Slaatjes

De derde editie van de Baillet Latour Prijs voor Innovatie in de Tuinbouw 2022, heeft het project van "La Tête dans les Salades" beloond voor de oprichting van een kwekerij om een 100% biologische en lokale productie van fruit en groenten te bekomen.

Voor het derde opeenvolgende jaar beloont de Baillet Latour Prijs een innovatieproject in duurzame groenteteelt met 10.000 euro. Het doel van deze prijs is bij te dragen tot de ontwikkeling van innovatie voor duurzamere tuinbouwpraktijken. Voor deze editie van 2022 werden een tiental aanvragen ingediend. De jury was onder de indruk van de diversiteit daarvan.

Na beraadslaging werd de prijs toegekend aan “La Tête dans les Salades” voor haar project getiteld: "Creatie van een kweekkas voor zaailingen in het kader van een 100% lokale productie van groenten en fruit in biologische groenteteelt op een kleine oppervlakte". Sinds 2017 biedt “La Tête dans les Salades” een 100% biologische groenten- en fruitteelt aan vanuit hun boerderij, met als leitmotiv om deel te nemen aan de herlokalisatie van de voedsel productie.

Alle fotos