Nieuws 2021

Fijne Feestdagen!

Fijne Feestdagen!

 

 

Landbouw

De oproep van Baillet Latour tot het indienen van projecten voor landbouw in transitie wordt gelanceerd. Deze oproep tot het indienen van projecten wordt georganiseerd in samenwerking met de UCLouvain in het kader van de leerstoel " Agricultures nouvelles ".

Met zijn oproep wil het Fonds landbouwers in Wallonië ondersteunen bij hun innovatieve overgangsprojecten naar duurzame landbouw- en voedselsystemen.

De laureaat krijgt 100 000 euro, gespreid over vier jaar, als steun om het project wetenschappelijk uit te voeren en op te volgen alsmede om de innovaties binnen de sector te promoten.

De oproep staat open tot 20 december, 12.00 uur. Alle nodige informatie is terug te vinden op de website www.agriculturesnouvelles.be.

Charters

De collectie van de oude oorkonden van de universiteit van Leuven (1425-1797) is onlangs gerestaureerd, gedigitaliseerd en voor het publiek opengesteld.

De collectie van de charters van het Archief van de Oude Universiteit van Leuven bevat honderden historische documenten die het juridische kader bepaalden waarin de universiteit functioneerde tijdens het oude regime, vanaf haar stichting in 1425 tot haar ontbinding in 1797. De collectie omvat pauselijke privileges en andere oorkonden, vaak op perkament, met waszegels en zijden zegelstaarten.

In 2013 erkende UNESCO de archieven van de Oude Leuvense Universiteit als documentair werelderfgoed.

De oorkondencollectie heeft een bewogen geschiedenis gekend, waardoor de meeste charters in slechte staat verkeren. In 2018 werd met de steun van het Fonds Baillet Latour een restauratieproject opgestart. Een interdisciplinair team onder leiding van het Book Heritage Lab en het Universiteitsarchief van de KU Leuven, heeft deze oorkonden gerestaureerd en gedigitaliseerd. Dankzij deze inspanningen kunnen de oorkonden nu zowel fysiek als digitaal worden geraadpleegd in de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven, waar ruimtes zijn ingericht om ze zorgvuldig en in optimale omstandigheden te bewaren.

Alle fotos

Duurzaamheid

Het landgoed van de Kasteelhoeve te Wange is bekroond met de “Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2021”. Klara Peeters (arts - osteopaat) en Philip Van Kelst (psycholoog – coach) startten rond hun vijftigste in 2010 een groot nieuw avontuur met de aankoop van een vervallen vierkantshoeve op 14 ha landbouwgrond die intensief bewerkt werd. Stap voor stap werd dit alles duurzaam omgebouwd tot een prachtig gerenoveerde Kasteelhoeve te midden van een natuurdomein. Een uitzonderlijke evolutie op 12 jaar tijd die onder meer mogelijk werd gemaakt door het belang dat ze hechten aan duurzame partnerships.

Alle fotos

Mammoetboom

De reuzensequoia van het college Notre Dame du Bonlieu in Virton is de Belgische boom van het jaar.

De laureaat heeft een stam met een omtrek van 5,86 meter. In het college in Virton staan ook nog andere bijzondere bomen: een linde, een enorme rode beuk, een boomgaard die ooit eigendom was van de landbouwschool, walnotenbomen, hazelaars en een jonge haag die in 2020 door de leerlingen werd geplant, aldus de Waalse stichting.

De winnende boom krijgt een geldprijs van 2.500 euro. Dat bedrag moet gebruikt worden voor bijvoorbeeld de verzorging door een boomkundige of de inrichting van de omgeving van de boom (plaatsing van banken, aanplanten van een perkje, plaatsing van een hek ter bescherming van de boom,...). Ook kan het gebruikt worden voor de promotie van de boom bij de lokale bevolking of het aanmaken van een brochure of folder die de voordelen, waarde en erfgoed van de boom promoten. De winnaar zal ons land bovendien vertegenwoordigen op Europees niveau voor de "European Tree of the Year".

Iedereen kon voor de wedstrijd bomen voorstellen. Zowel bomen in particuliere eigendom als bomen op publiek domein kunnen als kandidaat voorgesteld worden, al moet de boom wel publiek zichtbaar zijn. De jury koos één laureaat per Waalse provincie en eentje uit Brussel. Daarna kon het publiek stemmen voor de boom van het jaar. Volgend jaar is het opnieuw de beurt aan de Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Klei

De steenbakkerij van Ploegsteert ontving in het Cultureel centrum van Komen-Waasten in het uiterste Westen van ons land, de prestigieuze Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2020 ten bedrage van 25.000 €.

De jury was unaniem overtuigd door de duurzame aanpak en de ecologische inzet van de steenbakkerij die sinds 40 jaar toelaten om een toonaangevend industriëel project te bundelen met de inrichting van een uitzonderlijk natuurgebied van 120 ha op de plaats van de voormalige kleiputten. Het gebied wordt vandaag beheerd door het natuurreservaat “Réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert” aan wie de laureaat, de steenbakkerij van Ploegsteert, het volledige bedrag van 25.000 € zal overmaken met het oog op de verdere instandhouding van het natuurgebied.

Alle fotos

Ready, Set, Go

Urban Youth Games geven de aftrap voor een reeks van zes live-evenementen in Molenbeek, Gent en in de Provincie Luik.

Tijdens dit eerste evenement, verwelkomde de organisatie 340 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar op de site van de Royal Daring Hockey Club en de Kasteelhoeve Karreveld in Molenbeek. De kinderen uit de verschillende scholen uit Molenbeek werden in willekeurige groepen onderverdeeld om sociale interactie aan te moedigen en inclusie te bevorderen. De jongeren konden zich, onder begeleiding van de respectievelijke sportfederaties, wagen aan initiaties hockey, Poull Ball en hardlopen.

Enkele bekende figuren die bij het project betrokken zijn - zoals Jacques Borlée en Jean-Michel Saive -  waren aanwezig om de kinderen aan te moedigen in het bijzijn van de burgemeester van Molenbeek, Catherine Moureaux, en de Minister van Sport en Jeugd in de Franstalige Gemeenschap, Valérie Glatigny.

Alle fotos

Frescos

In de Romeinse zaal van Hof Bladelin in Brugge hebben vier enorme doeken hun plaats teruggevonden.

Het zijn 200 jaar oude kopieën van beroemde fresco's van de Italiaanse schilder Rafael in het Vaticaan. De schilderijen zijn een voorstelling van: De Doop van Constantijn, Het Visioen van het Kruis, De Slag bij de Milviusbrug en de Borgobrand.

De vier schilderijen, met hun bijna 50 m2, zijn echter de grootst gekende en bewaarde kopieën op canvas. Vier muren van het Hof Bladelin zijn volledig bedekt met de monumentale schilderijen die in stijlvolle negentiende eeuwse lambriseringen zijn ingewerkt.

Het omvangrijke restauratieproject van de schilderijen in de Romeinse Zaal werd gerealiseerd met de steun van het Fonds Baillet Latour van 2016 tot 2021. Het project is een samenwerking tussen Stichting De Foere, Hof Bladelin en werd gecoördineerd door de KU Leuven.

Alle fotos

Tuinbouw

Voor deze 2e editie heeft de jury de Prijs Baillet Latour toegekend aan “La Ferme du Peuplier” (De Populierenhoeve) voor haar project gericht op “het vastleggen van koolstof en de ontwikkeling van een duurzaam, productief en bestendig landbouw-ecosysteem”.

Op 14 juni werd de Baillet Latour prijs voor het tweede opeenvolgende jaar toegekend. De laureaat van deze nieuwe editie is “La Ferme du Peuplier” in Gottechain (Grez-Doiceau).

Het project wil een gediversifiëerd en rendabel landbouw-ecosysteem ontwikkelen. De bedoeling is een kwaliteitscompost te maken om op termijn alle percelen van de hoeve te bemesten. Met dezelfde optiek, testen Gwenaël du Bus en zijn team ook de grondbedekking met groenbemestingsgewassen, alsmede technieken om rechtstreeks te zaaien op groenbemestingsgewassen. De Baillet Latour Prijs voor Innoverende Tuinbouw bedraagt 10.000€ en wil een innoverend project bekronen in het domein van de duurzame productie van fruit en groenten in een landbouwbedrijf in het Waals of Brussels gewest.

Alle foto's

Music Fund

Op 10 maart 2021 werd de Prijs voor Democratie en Mensenrechten 2021 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel toegekend aan het Music Fund voor zijn actie sinds 2005 ten voordele van muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in België, in conflictgebieden en in ontwikkelingslanden, via schenkingen van muziekinstrumenten en opleidingen voor herstellers van instrumenten. Het Muziekfonds is blij en trots zich te kunnen voegen in de lijst van de prestigieuze vorige winnaars van deze prijs zoals: Dr. Denis Mukwege, Pierre Claver Mbonimpa, Ibn Ziaten, de Stichting Samilia, UPR-info en het Joods Museum van België!

Nieuwe prijs

Instelling van de "Baillet Latour Biomedical Award", die vanaf 2022 jaarlijks 1 miljoen euro zal besteden aan biomedisch onderzoek in België, met het oog op de ondersteuning van de loopbaan van veelbelovende jonge onderzoekers op het gebied van biomedische wetenschappen gedurende een periode van 5 jaar. Deze prijs is bedoeld om de ontwikkeling van de loopbaan van getalenteerde onderzoekers in België te ondersteunen, aan te moedigen en te begeleiden en hen zo de kans te geven hun loopbaan te ontwikkelen en hun horizon te verruimen.