Homepage

Aanmoedigen Waarderen Ondersteunen

De opdracht van het Fonds Baillet Latour is het aanmoedigen, waarderen en ondersteunen van diensten van grote menselijke waarde in België, in een rigoureuze maar open benadering van de evolutie van de maatschappij.


Al meer dan 40 jaar steunt het Fonds Baillet Latour initiatieven die opvallen door hun uitstraling, hun aanmoediging tot menselijke uitmuntendheid of hun vernieuwende aanpak om de uitdagingen van de maatschappij van morgen aan te gaan.


Momenteel streeft het Fonds zijn doelstellingen na op vijf actieterreinen: gezondheid, opvoeding, cultuur, milieu en Olympische sport.  De gesteunde projecten en initiatieven hebben alle een Belgische dimensie in hun respectievelijke gebieden.

 

Ontdek het Fonds

 

Klei

De steenbakkerij van Ploegsteert ontving in het Cultureel centrum van Komen-Waasten in het uiterste Westen van ons land, de prestigieuze Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2020 ten bedrage van 25.000 €.

Tuinbouw

Voor deze 2e editie heeft de jury de Prijs Baillet Latour toegekend aan “La Ferme du Peuplier” (De Populierenhoeve) voor haar project gericht op “het vastleggen van koolstof en de ontwikkeling van een duurzaam, productief en bestendig landbouw-ecosysteem”.

Op 14 juni werd de Baillet Latour prijs voor het tweede opeenvolgende jaar toegekend. De laureaat van deze nieuwe editie is “La Ferme du Peuplier” in Gottechain (Grez-Doiceau).

Music Fund

Op 10 maart 2021 werd de Prijs voor Democratie en Mensenrechten 2021 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel toegekend aan het Music Fund voor zijn actie sinds 2005 ten voordele van muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in België, in conflictgebieden en in ontwikkelingslanden, via schenkingen van muziekinstrumenten en opleidingen voor herstellers van instrumenten. Het Muziekfonds is blij en trots zich te kunnen voegen in de lijst van de prestigieuze vorige winnaars van deze prijs zoals: Dr.

Nieuwe prijs

Instelling van de "Baillet Latour Biomedical Award", die vanaf 2022 jaarlijks 1 miljoen euro zal besteden aan biomedisch onderzoek in België, met het oog op de ondersteuning van de loopbaan van veelbelovende jonge onderzoekers op het gebied van biomedische wetenschappen gedurende een periode van 5 jaar. Deze prijs is bedoeld om de ontwikkeling van de loopbaan van getalenteerde onderzoekers in België te ondersteunen, aan te moedigen en te begeleiden en hen zo de kans te geven hun loopbaan te ontwikkelen en hun horizon te verruimen.

Gezondheidsprijs 2020

De Baillet Latour Gezondheidsprijs 2020 wordt toegekend aan professor Andrew T. Hattersley van de universiteit van Exeter (UK) voor zijn fundamentele ontdekkingen over diabetes.

Grant for medical research 2020

De Grant for Medical Research 2020 is toegekend aan professor Sarah-Maria Fendt van de KULeuven voor haar onderzoek naar het inzicht in metastasevorming en de behandeling ervan als een metabole ziekte.

De prijs van de Boom van het Jaar 2020 is toegekend aan de Ieperse Kastanjeboom

Het Fonds Baillet Latour reikt jaarlijks, afwisselend in Vlaanderen en in Wallonië, de prijs uit van de Boom van het Jaar. Hiermee wenst het Fonds hulde te brengen aan de uitzonderlijke en eerbiedwaardige kenmerken van een boom, alsmede zijn toebehoren tot ons cultureel erfgoed.

De prijs die het Fonds Baillet Latour toekent, bedraagt 2.500 € en heeft tot doel de boom in de kijker te stellen door middel van een bijzondere behandeling die de boom nodig heeft, door de aanleg van de omgeving van de boom, door de promotie van de boom bij de bevolking… 

Voorzitter

Na 12 jaar als voorzitter van het Fonds Baillet Latour, draagt Jan Huyghebaert het voorzitterschap over aan Thomas Leysen.

Hortamuseum

Dankzij de steun van het Fonds, zijn het kantoor van Horta en de werkplaats van zijn ontwerpers voortaan opengesteld voor het grote publiek.

Covid 19

Het Fonds Baillet Latour is, net als de meeste van zijn partners, niet immuun voor de negatieve gevolgen van het coronavirus.

van de Velde

Het Fonds steunt een project om de collectie van het van de Velde-archief (een van de vaders van de art nouveau) in La Cambre te conserveren.