Antropologie van het hedendaagse Europa

De Leerstoel benadert de kwestie van de Europese eenwording vanuit een nieuw perspectief dat de bestaande juridische, politieke en economische benaderingen aanvult. Het benadert de adhesie van de Europeanen via een antropologische, infra-politieke dimensie, uitgaande van het dagelijks leven van de inwoners. Daartoe maakt zij gebruik van diverse middelen (bijv. online cursussen, certificeringstrainingen, televisieprogramma’s, enz.) om haar kennis te verspreiden en een breed publiek te bereiken. De opening van een permanente academische post is gepland vanaf 2023, zodat de aanpak permanent kan worden gemaakt.