Het belang van restauratie

Sinds 2000 heeft het Fonds talloze restauraties gefinancierd van uitmuntende onderdelen van het oude of hedendaagse erfgoed van België. Deze komen uit het hele land en alle disciplines zijn vertegenwoordigd: schilderkunst, textiel, beeldhouwkunst in hout of steen, glas-in-lood, meubilair, boeken, enz.

Om van deze steun te genieten, kan elke openbare instelling reageren op een projectoproep die door de Koning Boudewijnstichting wordt gecoördineerd, op voorwaarde dat het werk ter beschikking van het publiek wordt gesteld.

De technieken waarover de restaurateurs beschikken zijn in de loop der tijden zeer geavanceerd geworden. Ze maken het mogelijk het werk te lezen en terug te gaan in het verleden om ons te vertellen hoe het tot stand is gekomen en om een diagnose te stellen zoals een arts dat voor zijn patiënt zou doen.

Helaas betekent dit dat het budget voor restauratie vaak aanzienlijk toeneemt. Maar het is van essentieel belang om toekomstige generaties in staat te stellen werken van wereldbelang, zoals het Lam Gods van de gebroeders van Eyck, te bewonderen.

De opleiding van jongeren in deze boeiende beroepen is uiteraard ook van essentieel belang en het Fonds subsidieert elk jaar een aantal beurzen aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 

Alle foto's