Tuinbouw

Tuinbouw

Voor deze 2e editie heeft de jury de Prijs Baillet Latour toegekend aan “La Ferme du Peuplier” (De Populierenhoeve) voor haar project gericht op “het vastleggen van koolstof en de ontwikkeling van een duurzaam, productief en bestendig landbouw-ecosysteem”.

Op 14 juni werd de Baillet Latour prijs voor het tweede opeenvolgende jaar toegekend. De laureaat van deze nieuwe editie is “La Ferme du Peuplier” in Gottechain (Grez-Doiceau).

Het project wil een gediversifiëerd en rendabel landbouw-ecosysteem ontwikkelen. De bedoeling is een kwaliteitscompost te maken om op termijn alle percelen van de hoeve te bemesten. Met dezelfde optiek, testen Gwenaël du Bus en zijn team ook de grondbedekking met groenbemestingsgewassen, alsmede technieken om rechtstreeks te zaaien op groenbemestingsgewassen. De Baillet Latour Prijs voor Innoverende Tuinbouw bedraagt 10.000€ en wil een innoverend project bekronen in het domein van de duurzame productie van fruit en groenten in een landbouwbedrijf in het Waals of Brussels gewest.

Alle foto's