Charters

Charters

De collectie van de oude oorkonden van de universiteit van Leuven (1425-1797) is onlangs gerestaureerd, gedigitaliseerd en voor het publiek opengesteld.

De collectie van de charters van het Archief van de Oude Universiteit van Leuven bevat honderden historische documenten die het juridische kader bepaalden waarin de universiteit functioneerde tijdens het oude regime, vanaf haar stichting in 1425 tot haar ontbinding in 1797. De collectie omvat pauselijke privileges en andere oorkonden, vaak op perkament, met waszegels en zijden zegelstaarten.

In 2013 erkende UNESCO de archieven van de Oude Leuvense Universiteit als documentair werelderfgoed.

De oorkondencollectie heeft een bewogen geschiedenis gekend, waardoor de meeste charters in slechte staat verkeren. In 2018 werd met de steun van het Fonds Baillet Latour een restauratieproject opgestart. Een interdisciplinair team onder leiding van het Book Heritage Lab en het Universiteitsarchief van de KU Leuven, heeft deze oorkonden gerestaureerd en gedigitaliseerd. Dankzij deze inspanningen kunnen de oorkonden nu zowel fysiek als digitaal worden geraadpleegd in de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven, waar ruimtes zijn ingericht om ze zorgvuldig en in optimale omstandigheden te bewaren.

Alle fotos