Nieuws 2021

Klei

De steenbakkerij van Ploegsteert ontving in het Cultureel centrum van Komen-Waasten in het uiterste Westen van ons land, de prestigieuze Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2020 ten bedrage van 25.000 €.

De jury was unaniem overtuigd door de duurzame aanpak en de ecologische inzet van de steenbakkerij die sinds 40 jaar toelaten om een toonaangevend industriëel project te bundelen met de inrichting van een uitzonderlijk natuurgebied van 120 ha op de plaats van de voormalige kleiputten. Het gebied wordt vandaag beheerd door het natuurreservaat “Réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert” aan wie de laureaat, de steenbakkerij van Ploegsteert, het volledige bedrag van 25.000 € zal overmaken met het oog op de verdere instandhouding van het natuurgebied.

Alle fotos

Tuinbouw

Voor deze 2e editie heeft de jury de Prijs Baillet Latour toegekend aan “La Ferme du Peuplier” (De Populierenhoeve) voor haar project gericht op “het vastleggen van koolstof en de ontwikkeling van een duurzaam, productief en bestendig landbouw-ecosysteem”.

Op 14 juni werd de Baillet Latour prijs voor het tweede opeenvolgende jaar toegekend. De laureaat van deze nieuwe editie is “La Ferme du Peuplier” in Gottechain (Grez-Doiceau).

Het project wil een gediversifiëerd en rendabel landbouw-ecosysteem ontwikkelen. De bedoeling is een kwaliteitscompost te maken om op termijn alle percelen van de hoeve te bemesten. Met dezelfde optiek, testen Gwenaël du Bus en zijn team ook de grondbedekking met groenbemestingsgewassen, alsmede technieken om rechtstreeks te zaaien op groenbemestingsgewassen. De Baillet Latour Prijs voor Innoverende Tuinbouw bedraagt 10.000€ en wil een innoverend project bekronen in het domein van de duurzame productie van fruit en groenten in een landbouwbedrijf in het Waals of Brussels gewest.

Alle foto's

Music Fund

Op 10 maart 2021 werd de Prijs voor Democratie en Mensenrechten 2021 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel toegekend aan het Music Fund voor zijn actie sinds 2005 ten voordele van muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in België, in conflictgebieden en in ontwikkelingslanden, via schenkingen van muziekinstrumenten en opleidingen voor herstellers van instrumenten. Het Muziekfonds is blij en trots zich te kunnen voegen in de lijst van de prestigieuze vorige winnaars van deze prijs zoals: Dr. Denis Mukwege, Pierre Claver Mbonimpa, Ibn Ziaten, de Stichting Samilia, UPR-info en het Joods Museum van België!

Nieuwe prijs

Instelling van de "Baillet Latour Biomedical Award", die vanaf 2022 jaarlijks 1 miljoen euro zal besteden aan biomedisch onderzoek in België, met het oog op de ondersteuning van de loopbaan van veelbelovende jonge onderzoekers op het gebied van biomedische wetenschappen gedurende een periode van 5 jaar. Deze prijs is bedoeld om de ontwikkeling van de loopbaan van getalenteerde onderzoekers in België te ondersteunen, aan te moedigen en te begeleiden en hen zo de kans te geven hun loopbaan te ontwikkelen en hun horizon te verruimen.