Cultuur & Milieu

Patrimonium

KIK-beurzen

Het Fonds subsidieert jaarlijks zes beurzen bestemd voor jonge stagiairs die hun opleiding tot restaurateur en onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium komen afronden.

 

Alle beurzen

 

Alle foto's

Prométhéa Adviesworkshops

Prométhéa heeft al sinds jaren als doel projectleiders te helpen met het zoeken naar alternatieve steun, en dan vooral in de privésector. Om de opleidingen mogelijk te maken en het aanbod te versterken, zowel in aantal als in kwaliteit, steunt het Fonds Baillet Latour Prométhéa sinds 2015.

Jubelparkmuseum

Het Fonds verleent financiële steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark voor de organisatie en presentatie – inclusief multimediasupport – van een negentiende-eeuwse verzameling en een terugblik op art nouveau en art deco in België.

KU Leuven Gesticht de Foere

Financiële steun voor de restauratie van vier monumentale schilderijen die door de KU Leuven zijn aangekocht en die de renaissancekunst in Nederland vertegenwoordigen. De schilderijen worden tentoongesteld in de Romeinse zaal van Hof Bladelin in Brugge.

Family brewers Archives

Een origineel historisch onderzoek, ondersteund door het Fonds, naar de brouwerijen Artois en Piedboeuf, in samenwerking met de universiteit van Leuven en de ULB.

Koninklijke Musea voor schone kunsten van België

Financiële steun voor een innovatief en multidisciplinair internationaal artistiek project van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om de paneelschilderijen van de Vlaamse schilders Jordaens en Van Dyck te bestuderen. Verschillende internationale experts zullen hun technische en wetenschappelijke kennis combineren met methodes vanuit de humane wetenschappen (stijlanalyse, iconografie ...).

Rubenianum Fund

Dit fonds krijgt steun voor een uitgebreide studie van bijna 2500 composities en kunstwerken van Rubens in het kader van de uitgave van een wetenschappelijke publicatie.

Crowdfunding Gauguin

Het Fonds is sponsor van een crowdfundingcampagne, opgezet door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in samenwerking met het Gingo Community-platform, die het grote publiek voorstelt om deel te nemen aan de restauratie van een schilderij van Paul Gauguin, ‘Portret van Suzanne Bambridge’.

 

Alle foto's

Flemish masters

Het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten stelt een grootschalig project voor in het kader van het Belgische erfgoed: ‘Flemish Masters in the Low Countries (Brussel, 2017 tot 2020)’. Dit wordt een unieke verzameling van grootse werken die het publiek een innovatieve ervaring biedt en de Belgische uitmuntendheid door de eeuwen heen toont in schilderkunst, restauratie en onderzoek.

Muziek

Koningin Elisabethwedstrijd

Het Fonds steunt de befaamde muziekwedstrijd op het gebied van zowel organisatie als communicatie. Daarnaast heeft het een omvangrijk onderzoeksproject gefinancierd dat de rijke geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd wil valoriseren, niet alleen door de archieven (de talrijke documenten, audio- en videofragmenten en foto’s) samen te brengen en te restaureren, maar ook en vooral door die te documenteren en te integreren in een coherente database. In een volgend stadium zal alle informatie via een onlineplatform toegankelijk zijn voor studenten, muziekliefhebbers en het grote publiek.

Muziekkapel koningin Elisabeth

De steun van het Fonds vertaalt zich in verschillende vormen. Je hebt de financiering van studiebeurzen ter ondersteuning van een aantal jonge musici die in de Muziekkapel verblijven – de keuze van de begunstigden gebeurt in samenspraak met het Fonds. Ten tweede is er de ondersteuning van een leerstoel voor een hoogleraar. En tot slot is er een belangrijke bijdrage van het Fonds die het mogelijk maakte om binnen een termijn van vier jaar alle piano’s te vernieuwen.

Orpheus Instituut

Dit in Gent gevestigde onderzoekscentrum focust op onderzoek rond het muzikale creatieproces. Het instituut is wereldwijd bekend om de kwaliteit en rijkdom van zijn werk. Sinds 2014 verleent het Fonds Baillet Latour zijn steun voor de bouw van een kenniscentrum gebaseerd op historische praktijken, vooral met betrekking tot klavierinstrumenten.

Alamire Polyfonische muziek

Dankzij de steun van het Fonds heeft de Alamire Foundation (Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen) een belangrijk project kunnen opstarten rond de digitalisering van muzikale manuscripten. Duizenden nooit vertoonde digitale beelden zijn voortaan online beschikbaar.

 

Alle foto's

Studio Flagey

Financiële steun voor het Fonds Vrienden van Flagey (een door de Koning Boudewijnstichting erkend project), met name voor het digitaliseren van archieven en transmissie- en communicatietools.

Contius stichting

De nalatenschap van Heinrich Andreas Contius (XVIIIe eeuw), een intimus van Bach, blijft levend dankzij de bouw van een buitengewoon orgel in de Sint-Michielskerk te Leuven. Het ambitieuze project is een initiatief van de Contius Stichting, die met de steun van het Fonds het werk van deze grootmeester in ere wil herstellen.

Steinway pianowedstrijd

De Steinway Pianowedstrijd voor de jeugd is een muziekwedstrijd voor jonge pianisten, die wordt georganiseerd met de steun van het Fonds Baillet Latour.

Snaarinstrumenten

Met de steun van het Fonds Baillet Latour, die drie jaar beslaat, kan de Muziekkapel haar beleid voor het verwerven en beschikbaar stellen van kwaliteitsinstrumenten verder ontwikkelen. De financiële steun geeft de Muziekkapel de mogelijkheid om een tiental moderne strijkinstrumenten van huidige gitaarbouwers te kopen, die beschikbaar zullen worden gesteld aan muzikanten.

Musica Mundi School

Het Fonds Baillet Latour ondersteunt de Musica Mundi School door middel van de financiering van een studiebeurs van 5 jaar voor een student die ter plaatse verblijft. De missie van deze gerenommeerde school gevestigd in de abdij van Fichermont op het grondgebied van Waterloo, is om wereldwijd het muzikale en menselijke potentieel van jonge talenten te ontwikkelen. De school biedt zijn studenten de mogelijkheid om tegelijkertijd een algemene opleiding (primair en secundair) en een professionele muziekopleiding te volgen, beide van hoge kwaliteit. Deze jonge muzikanten krijgen de kans om andere jongeren te ontmoeten en tegelijkertijd te werken met geweldige leraren en artiesten.

Musiq 3

Het Fonds Baillet Latour ondersteunt de opleiding en ontwikkeling van het Musiq’3 Festivalorkest. Dit strijkersensemble bestaat uit ongeveer 25 jonge muzikanten, allemaal van het Brusselse Conservatorium. Het wordt geregisseerd door Shirly Laub, voormalig Concertmeister van het Royal Philharmonic Orchestra, professor aan het Conservatorium van Brussel en medeoprichter van het Oxalys-kamerensemble. Het doel is om de professionele integratie van deze jonge orkestmusici te bevorderen door hen tools, netwerk- en concertmogelijkheden te bieden. Het Musiq’3 Festivalorkest kan op deze manier de realiteit in de praktijk ontdekken en zich verder professionaliseren.

REMUA

ReMuA bevordert sociale integratie en gelijke kansen door de collectieve beoefening van muziek en bevordert het recht op cultuur voor iedereen, vooral jonge mensen. Door kinderen uit achtergestelde buurten intensieve muzikale lessen aan te bieden, zowel tijdens als na school (5 uur per week collectieve muzikale les gedurende minimum drie jaar), combineert ReMuA een educatief, sociaal en artistiek doel (kunnen zingen en een muziekinstrument kunnen bespelen). Toegankelijkheid (uitlenen van instrumenten, gratis projecten) en het zoeken naar artistieke excellentie vormen de hoeksteen van een innovatieve pedagogiek waarbij socialisatie centraal staat. Het koor en het orkest zijn hierbij de sociale plaatsen waar de kinderen en jongeren hun socialisatievaardigheden ontwikkelen. Het succes van het project is gebaseerd op een methode aangepast aan het publiek (bestaande uit 80% kinderen uit kansarme buurten), een specifiek educatief programma en sterke culturele partnerschappen (professionele orkesten en gerenommeerde culturele instellingen). De toegekende financiering moet ReMuA in staat stellen om de duurzaamheid van de activiteiten en de ontwikkeling ervan op aanvullende scholen te garanderen.

Cinema

Leerstoel Vandenbunder

De sectoren film en visuele cultuur worden sinds 2012 ondersteund door het Fonds via de Leerstoel Vandenbunder Baillet Latour aan de Universiteit Antwerpen. Deze opleiding is uniek in Vlaanderen; ze is de enige die de studenten de kans biedt zich volledig op film en visuele cultuur te focussen. De studie trekt steeds meer studenten uit Vlaanderen en Nederland aan. Met de steun van het Fonds kon een extra seminarie worden opgezet.

Koninklijk Belgisch film-archief (cinematiek)

Opdat bijzondere, voor de zevende kunst representatieve filmpareltjes de tand des tijds zouden weerstaan, besloot het Fonds zijn steun te verlenen aan Digitizing Belgian Cinema – 100 jaar, 100 films. Dit project beoogt de digitalisering en restauratie van een honderdtal Belgische films (documentaires, korte films en langspeelfilms, nieuwsuitzendingen ...) die geselecteerd werden op basis van hun esthetische, historische en culturele waarde. Het doel: het publiek de kans geven om deze juweeltjes te herontdekken.

Jeunes solistes grands destins

Na de eerste film over de muzikale carrière van Lorenzo Gatto – een beroemde voormalige ‘jeune soliste’ – zal een nieuwe documentaire, ondersteund door het Fonds, het uitzonderlijke levenspad van andere voormalige deelnemers laten zien in het RTBF-programma.

Drie documentaires

Drie documentaires krijgen financiële steun: ‘D’ombre, de silence, de pierre et d’eau’ van Guy Deflandre, ‘Le faux silence’ van Henry de Gerlache en een documentaire over het ontstaan van het Verdrag van Rome.

Milieu

Prijs voor het leefmilieu

Het Fonds Baillet Latour, dat zich om het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling in ons land bekommert, beloont jaarlijks en afwisselend in Vlaanderen en Wallonië – in samenwerking met de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen en de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats – een project van een privé-eigenaar of -beheerder voor het duurzaam inrichten dan wel het ecologisch beheren van een domein in België.

 

Alle laureaten

 

Alle foto's

Belgian tree of the year

Elk jaar wordt de prijs ‘Boom van het Jaar’ afwisselend uitgereikt in Vlaanderen en in Wallonië, om opmerkelijke bomen onder de aandacht te brengen als een belangrijk deel van ons natuurlijke en culturele erfgoed.

 

Alle laureaten

 

Alle foto's

Domaine de graux

De 120 hectare van het agrarisch gebied Graux wordt beheerd volgens de principes van permacultuur en agro-ecologie voor een betere kennis van natuurlijke middelen en de constructie van een duurzaam model van hoge kwalitatieve en kwantitatieve productiviteit. Het Fonds steunt dit onderzoek naar de ‘ideale boerderij’.

Prinses Elisabeth poolstation

Het Fonds Baillet Latour steunt sinds 2007 het wetenschappelijk poolonderzoek, waarin België sinds de installatie van de Prinses Elisabethbasis op Antarctica – op initiatief van poolreiziger Alain Hubert – een pioniersrol vervult. Als enig ‘zero emission’-onderzoeksstation in Antarctica met geavanceerde apparatuur en internationale erkenning trekt het wetenschappers uit de hele wereld aan om milieu- en klimaatmechanismen van onze planeet te bestuderen. De financiële bijdrage van het Fonds heeft geholpen om high-tech apparatuur te kopen die nodig is voor onderzoek en voor de productie van een korte film om de uitdagingen van dit unieke project aan het grote publiek te tonen. Daarnaast biedt de Baillet Latour Antarctica Fellowship (een studiebeurs van twee jaar) aan een jonge postdoctoraal- of doctoraalstudent – ongeacht de nationaliteit – de kans om zijn of haar onderzoek vanuit het Prinses Elisabethbasis voort te zetten.

 

Alle laureaten

 

Alle foto's

Leerstoel Nieuwe Landbouw

Het Fonds ondersteunt veranderingen naar nieuwe landbouwmodellen, met name de ondersteuning van de oprichting in september 2018 van een academische Leerstoel in Nieuwe Landbouw. De ambitie is om nieuwe modellen op basis van de principes van agro-ecologie en duurzame landbouw beter te begrijpen en te ontwikkelen. De focus zal liggen op bodemkundig onderzoek. Tegelijkertijd zal het wetenschappelijk onderzoek in de praktijk worden gebracht op de site van de groentemarkt van Lauzelle» (bouw- en landbouwgrond voor groente- vernieuwende initiatieven) om een testplatform te bieden voor agro-ecologische groenteproductie.

Doctoraal onderzoek in voeding - gezondheid

Momenteel worden de keuzes in groente- en fruitproductie zelden bepaald door de voedingswaarde van de producten. Meer georiënteerde keuzes kunnen echter ook gunstig zijn voor de economische winstgevendheid van deze productie. Professor Yvan Larondelle heeft een geïntegreerd onderzoeksprogramma ontwikkeld in samenwerking met het initiatief «Louvain4Nutrition» als onderdeel van de Leerstoel «Nieuwe Landbouw» op de boerderij van Lauzelle. Het doel is het ontwikkelen en evalueren van innovatieve en praktische volledige maaltijden gericht op de preventie en zelfs de genezing van een reeks chronische ziekten en aandoeningen. Hierbij worden lokaal geproduceerde groenten en fruit van een gedifferentieerde kwaliteit gecombineerd met supplementen die bestaan uit hyper-nutritionele ingrediënten (rijk aan voedingsstoffen en bioactieve verbindingen).

Uitkerkse Polder

Natuurpunt is een onafhankelijke vereniging met bijna 100.000 leden die zich ten doel stelt de natuur te beschermen en de biodiversiteit in Vlaanderen te verbeteren. Haar activiteiten bestaan uit het creëren en beheren van natuurgebieden. De Uitkerkse Polder – Natura 2000 site - is een beschermd gebied van 1.400 hectare, gelegen aan de oostzijde van de Vlaamse kust en bestaat uit aaneensluitende kwelders waarvan de uiterst zeldzame habitat de thuisbasis is voor zeer specifieke planten en vogelsoorten. Om dit eeuwenoude natuurlijke en culturele landschap echter te bewaren, is het noodzakelijk om het waterniveau te herstellen, dat wordt bedreigd door intensieve landbouw. Dit doel kan alleen worden bereikt door strategische grondaankopen, om te zorgen voor een meer ecologisch waterbeheer.